Gdzie znajduje się krzywa wieża w Polsce?

Najsłynniejszą polską krzywą wieżą jest dawna baszta obronna - fragment murów miejskich - w Toruniu. Wieża ma wysokość 15 metrów i jest odchylona od pionu o 5 stopni. Szczyt toruńskiej wieży oddalony jest w poziomie od podstawy o 1,5 metra.

Wieża została wybudowana w XIV wieku i już w średniowieczu zaczęła się przechylać z powodu położenia na sypkim podłożu. Pochylanie trwało do czasu, aż fundamenty oparły się na bardziej trwałej ziemii.

Krzywa wieża w Toruniu


Zobacz też:
Zamki w Polsce
Jakie były polskie stolice Polski
Jaka jest najwyższa latarnia morska w Polsce