Jaki jest najmłodszy park narodowy w Polsce?

Najmłodszym parkiem narodowym w Polsce jest PN Ujście Warty. Został utworzony dopiero 1 lipca 2001 roku. Obejmuje rozlewisko ujścia Warty do Odry w województwie lubuskim (na zachodzie Polski). Park narodowy chroni obszary podmokłe, łąki i pastwiska, które stanowią jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. Na terenie Parku Narodowego Ujście Warty żyje ponad 250 różnych gatunków ptaków.

Najmłodszy Park Narodowy w Polsce - Ujście Warty

Zobacz też:
Ciekawe miejsca w województwie lubuskim
Jaki jest największy las znajdujący się w obrębie miasta
Jaki jest największy park narodowy w Polsce?

Jaki jest najstarszy tekst poetycki i pieśń w języku polskim?

Najstarszym zachowanym tekstem poetyckim w języku polskim jest Bogurodzica. Jest to jednocześnie najstarsza zachowana pieśń. Utwór powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Nie znamy jego autora. Pieśń ta została pierwszy raz zapisana dopiero na początku XV wieku - w 1407 roku tekst został zapisany na tylnej wklejce zbioru kazań łacińskich przepisywanych przez Macieja z Grochowa. Oryginał tekstu Bogurodzicy znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Bogurodzica - najstarsza pieśń i tekst poetycki w języku polskim

Zobacz też:
Co znaczy i skąd się wywodzi powiedzenie smalić holewki
Jaka jest najstarsza księgarnia w Polsce?
Jaka jest najstarsza szkoła wyższa w Polsce?

Co znaczy i skąd się wywodzi powiedzenie smalić cholewki

Powiedzenie smalić cholewki oznacza sytuację, gdy chłopak stara się o względy dziewczyny. Zwrot ten pochodzi sprzed kilu wieków. Dawniej, gdy chłopak wybierał się do panny, nie tylko ubierał się elegancko, ale też starał się o maksymalny połysk swoich butów - wtedy wysokich kozaków z cholewkami. Najlepszym sposobem na zadbanie o buty było albo pastowanie ich sadzą zmieszaną ze smalcem lub też opalanie butów nad ogniem - czyli właśnie smalenie.

Zobacz też: co oznacza powiedzenie spalić na panewce.

Jaka jest najwyżej położona ulica w Polsce?

Najwyżej położoną ulicą w Polsce jest droga na Śnieżkę. Dochodzi prawie na sam szczyt do wysokości 1600 metrów nad poziomem morza pokonując ponad 750 metrów różnicy wysokości.

Droga na Śnieżkę

Zobacz też:
Jaka jest najwyżej położona miejscowość w Polsce
Jaka jest najdłuższa wieś w Polsce
Jaka jest najwyższa góra w Polsce
Schronisko na Śnieżce
Noclegi w Karpaczu

Jaka jest najwyżej położona miejscowość w Polsce?

Najwyżej położona miejscowość w Polsce to podhalańska wieś Ząb. Leży na wysokości 1013 metrów nad poziomem morza. Ząb położony jest na północnym stoku Gubałówki i graniczy z Zakopanem. Wieś powstała przed 300 laty i obecnie liczy niewiele ponad 2000 mieszkańców.

Ząb - najwyżej położona miejscowość w Polsce

Zobacz też:
Tatry - mapa ciekawych miejsc
Jakie są najstarsze góry w Polsce
Jaka jest najdłuższa wieś w Polsce
Jaka jest najwyższa góra w Polsce

Jakie są najstarsze góry w Polsce?

Najstarszymi górami w Polsce są Góry Świętokrzyskie. Zaczęły się wypiętrzać już w okresie orogenezy kaledońskiej - na przełomie epok syluru i dewonu (około 400-500 milionów lat temu). Dla porównania Tatry zaczęły powstawać 60-150 mln lat temu. Z uwagi na swój wiek i procesy erozyjne Góry Świętokrzyskie są niskie, z łagodnymi zboczami. Najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich jest Łysica - o wysokości 612 metrów n.p.m.

Góry Świętokrzyskie - nastarsze góry w Polsce

Zobacz też:
Góry Świętokrzyskie - mapa ciekawych miejsc
Jaka jest najwyższa góra w Polsce
Jaki jest najmniejszy park narodowy w Polsce