Jakie były wszystkie stolice Polski?

Według większości historyków, pierwszym ośrodkiem władzy w średniowiecznej Polsce był Giecz - obecnie wieś w województwie wielkopolskim. Później większą rolę zaczęło odgrywać Gniezno i ta osada jest traktowana jako pierwsza udokumentowana stolica Polski. W okolicach X wieku ośrodki administracji państwa Piastów zostały przeniesione częściowo do Poznania - na Ostrów Tumski. W 1038 roku z powodu częściowego zniszczenia Poznania stolica została przeniesiona do Krakowa. W XI i XII wieku stolicą polski był Płock, a pod koniec XIII znów Poznań. Od początku XVII wieku stolicą Polski był Kraków. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości istniało kilka ośrodków władzy, bez jednego centralnego. Podobnie w czasie II Wojny Światowej. Po wojnie władza znów rezydowała w różnych miastach - Lublinie, Chełmie i Łodzi, by dopiero w 1952 roku przenieść się na stałe do Warszawy.