Gdzie znaleziono najstarszą figurkę kobiety w Polsce?

Na figurkę natrafiono w Modlnicy podczas badań archeologicznych związanych z budową obwodnicy Krakowa. Wykopaliska archeologiczne były prowadzone na terenie dawnej osady, którą prawdopodobnie założyli ludzie zaliczani przez badaczy do kultury tzw. ceramiki wstęgowej rytej. Zakłada się, że przybyli oni zza Karpat około 7,5 tys. lat temu. Zawdzięczamy im upowszechnienie na ziemiach polskich rolnictwa oraz hodowli zwierząt.

Na posażek archeolodzy natrafili, eksplorując jedną z jam spichlerzowych, w których mieszkańcy prawdopodobnie przechowywali jedzenie. Rzeźba, która przedstawia kobietę jest małych rozmiarów (ma około 10 cm wysokości). Jej autor nie przedstawił rąk i szyi, ukazał jednak cechy płciowe oraz rysy twarzy postaci.


Źródło zdjęcia: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114883,11304165.html?i=2

Zobacz też:
Okolice Krakowa - atrakcje, ciekawe miejsca i zabytki do zwiedzania
Gdzie znajduje się krzywa wieża w Polsce?
Gdzie jest najstarszy na świecie most spawany?
Gdzie znajduje się jedyna w Polsce Kaplica Czaszek?

Gdzie znajduje się najdłużej budowany szpital w Polsce?

To, że budowa szpitala nie jest łatwą inwestycją to sprawa zrozumiała i oczywista. Za budową domu mieszkalnego, hotelu, sklepu, czy fabryki "stoi" zazwyczaj solidny inwestor, który jest zainteresowany jak najszybszym oddaniem gotowej budowli do użytkowania, tak aby pieniądze wydane na budowę przynosiły zwrot kosztów i zysk. Służba zdrowia to kłopotliwy temat w większości krajów. Szczególnie państwowa służba zdrowia.

W 1975 roku w Łodzi wmurowano kamień węgielny pod budowę centrum kliniczno-dydaktycznego przy ulicy Czechosłowackiej. Inwestycję miano ukończyć w 1980 roku, ale równoległa budowa centrum zdrowia Matki Polki skutecznie zablokowała budowę kliniki. Z powodów finansowych szkielet budynku stał latami porastając trawą. Dopiero na przełomie wieków zaczęto interesować się zapomnianą inwestycją. Planowano otwarcie kliniki w 2010 roku, ale nadal nie ukończono budowy wszystkich planowanych budynków wchodzących w skład kompleksu. Obiekt zajmuje 54 hektarów, najwyższy budynek ma 17 pięter plus trzy piętra pod ziemią. Szpital będzie zajmował 2/3 powierzchni budynku. Będzie tam 31 klinik i pięć sal operacyjnych. Pozostałe pomieszczenia będą służyć Uniwersytetowi Medycznemu.


Zobacz też:
Okolice Łodzi - atrakcje, ciekawe miejsca i zabytki do zwiedzania
Ciekawe miejsca do zwiedzania, łódzkie - hotele, noclegi
Jaki jest najwyższy budynek w Polsce?