Gdzie na terenie Polski wybudowano pierwszy wodociąg?


Wrocławski zakład wodociągowy (MPWiK) swoją historię rozpoczął w 1871 roku to początki zorganizowanego zasilania miasta w wodę sięgają XIII wieku. Początki są związane z przywilejem jakim książę Henryk IV Prawy nadał Wrocławiowi 31 stycznia 1272 r. Przywilej ten zezwalał na pobór wody z rzeki Odry do wodociągów i zasilania fos. Zezwalał również na odprowadzanie ścieków do rzeki.


Pierwsze zapiski mówiące o istnieniu wodociągu we Wrocławiu pochodzą z 1341 r. Dane z 1387 r. mówią o lokalizacji nad Odrą koła wodnego. Kołem takim pobierano z rzeki wodę, którą wlewano do dużych koryt. Potem grawitacyjnie była ona rozprowadzana przez wodociągi. Wzmianki o budynku, w którym mieściły się urządzenia czerpiące wodę i przekazujące ją do rur wodociągowych pochodzą z 1445 r. To tak zwana Czerpalnia Wielka. Podobnie jak dziś wodę do celów pitnych uzyskiwano nie tylko z rzeki Odry, ale również ze studni kopanych z drewnianymi cembrowinami.

Zobacz też:
Okolice Wrocławia - atrakcje, ciekawe miejsca i zabytki
Przyłącze wodociągowe - jak przyłączyć wodę do domu
Gdzie powstała pierwsza w Polsce kopalnia ropy naftowej?
Gdzie znajduje się największa elektrownia szczytowo - pompowa w Polsce?

Jaki jest największy ogród botaniczny w Polsce?

Największym ogrodem botanicznym w naszym kraju jest Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Zajmuje powierzchnię 78 hektarów.

Ogród w Mikołowie został założony w 2002 roku przez kilka stowarzyszeń, w tym PAN i Uniwersytet Śląski. Podzielony jest na 6 kolekcji - dendrologiczną, roślin wodnych i szuwarowych, roślin wrzosowatych, siedliskową, roślin ozdobnych i zielarską.

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Mapa największego ogrodu botanicznego - w Mikołowie

Zobacz też:
Jakie jest największe zoo w Polsce?
Ogród botaniczny w Łodzi
Porady ogrodnicze w formie bloga