Gdzie znajduje się geometryczny środek Polski?

Geometryczny środek Polski został wyznaczony jako miejsce przecięcia przekątnych czworokąta z wierzchołkami w najdalej wysuniętych punktach na wschód, zachód, północ i południe. Tak wyznaczony środek Polski znajduje się w miejscowości Piątek w województwie łódzkim.

Geometryczny środek Polski

Zobacz też: geometryczny środek Polski.